صفحه اصلی


ویژگی های تیپ شخصیتی D (تمرکز بر روی شکل دهی محیط با غلبه بر مخالفان، به منظور رسیدن به نتایج دلخواه) (1) خود محور و مطمئن به خود و علاقه مند به کسب قدرت هستند. (2) خطر پذیر، پر جرات، اهل رقابت و ماجراجو هستند. (3) در اسرع وقت تصمیم می گیرند و علاقه دارند سریع به نتیجه برسند. (4) توانایی فعال کردن و به حرکت انداختن کارها و افراد را دارند. (5) توانایی مدیریت مشکلات و حل آنها را دارند. (6) علاقه دارند در محیطی باشند که در آن اقتدار و اختیار داشته باشند و صراحت حاکم باشد و فعالیت های متنوع و جدید زیادی باشد. :: نشانه های رفتاری اشخاص تیپ D (1) سعی میکند کنترل را به دست بگیرد، همه جا و هر کجا که ببیند امکانی هست (2) از اینکه حرف و اقدامات دیگران را قطع کند، ملاحظه و ابائی ندارد، (3) بی قرار و ناشکیباست، نتیجه را همان لحظه میخواهد، (4) نظر میدهد، به افراد اشاره میکند.

ویژگی های تیپ شخصیتی I : (1) شاد، سرزنده، دوست داشتنی، اجتماعی، بخشنده، باوقار و معاشرتی هستند. (2) حسن نیت دارند و تاثیرات مطلوبی روی سایرین می گذارند. (3) به افراد و شرایط نگاه خوشبینانه دارند (4) مشارکت خوبی در گروه دارند (5) علاقه مند به محیطی هستند که در آن آزادی بیان وجود داشته باشد، ارتباطات مردمی باشد و فرصت برای بیان پیشنهادات وجود داشته باشد ترغیب کننده (تاثیرگذار) (I) تاکید برشکل دهی محیط با تاثیرگذاشتن روی دیگران ومتقاعد کردن آنها :: نشانه های رفتاری اشخاص تیپ I (1) بسیار شوق آفرین هستند، کاری را که توضیح میدهند، شما دلتان میخواهد که انجام دهید، (2) دوست مسلک هستند و زود صمیمی میشوند، (3) دائم با دستشان صحبت میکنند و دستهایشان را تکان میدهند، (4) داستان و خاطره تعریف میکنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی S : (1) آرام، صبور، راحت و تودار هستند. (2) وفادار، خوش برخورد و خونگرم هستند. (3) کارها را به صورت مداوم و قابل پیش بینی جلو می برند. (4) شنونده ای خوب هستند (5) با افراد هیجان زده به خوبی کنار می آیند (6) محیط کاری هماهنگ و با ثباتی را به وجود می آورند (7) علاقه مند به محیط کاری هستند که در آن شرایط موجود حفظ شود و روال قابل پیش بینی حاکم باشد و برخورد و درگیری کمی وجود داشته باشد. ثبات گرا (S)( تمرکز روی همکاری با دیگران در محیط فعلی به منظور انجام وظایف). نشانه های رفتاری اشخاص تیپ S :: (1) خوب گوش میدهند، (2) آرام و مهربان هستند، (3) در برابر تغییر مقاومت نشان میدهند، (4) پرخاشگر نیستند

ویژگی های تیپ شخصیتی C (1) حقیقت جو، کمال گرا، تحلیل گر، نظام مند و دقیق هستند. (2) به دستورالعمل ها و استانداردها پایبند هستند (3) بر جزئیات کلیدی تمرکز دارند (4) با مردم سیاست مدارانه رفتار می کنند (5) در برخوردها و درگیری ها هوشمندانه و غیرمستقیم عمل می کنند. (6) کنترل می کنند که کارها دقیق انجام شود (7) علاقه مند به محیطی هستند که جو جدی و فعالی داشته باشد و دقت و کیفیت اهمیت داشته باشد و فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها وجود داشته باشد و فرصت برای پرسیدن چرا ها فراهم گردد. وظیفه گرا (C): تأکید روی وجدان و وظیفه شناسی در کار در محیط موجود، به منظور تضمین کیفیت و دقت کار نشانه های رفتاری اشخاص تیپ C :: (1) همه چیز را با یادداشت منعکس میکنند، (2) دقیق هستند، زیاد، (3) در بیان احساساتشان، محتاط هستند، (4) برای دریافت اطلاعات و جزئیات اقدام میکنند.

ترکیب های اصلی مدل DISC :: مدل اول: گروه D بسیار بالا (شخصیت توسعه دهنده) مدل دوم: گروه DI (شخصیت نتیجه گرا) مدل سوم: گروه DI بالا (شخصیت الهام بخش) مدل چهارم: گروه DC (شخصیت خلاق) مدل پنجم: گروه I بسیار بالا (شخصیت ارتقاء دهنده) مدل ششم: گروه ID (شخصیت متقاعد کننده) مدل هفتم: گروه IS (شخصیت مشاور) مدل هشتم: گروه IC (شخصیت ارزیاب) مدل نهم: گروه S بسیار بالا (شخصیت متخصص) مدل دهم: گروه SD (شخصیت پیش برنده) مدل یازدهم: گروه SI (شخصیت نماینده) مدل دوازدهم: گروه SCD (شخصیت جستجوگر) مدل سیزدهم: گروه C بسیار بالا (شخصیت متفکر هدفمند) مدل چهاردهم: گروه CS (شخصیت کمالگرا) مدل پانزدهم: گروه CIS (شخصیت متبحر)


https://www.discprofiles4u.com/pages/DiSC-Classic-Facilitator-Reports.html

http://www.afava.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-disc/


در زیر نمودارهایی که این سایت برای این پرسشنامه تولید میکند آمده است


پروفایل دیسک شما: IC بالا

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

C S i D
7  کمال گرا28 پیرو28 پر انرژی و مشتاق28 خودخواه28
7  دقیق27 صبور27 مردم دار27 صریح27
7 حقیقت یاب26 وفادار26 ترغیب کننده26 شجاع26
7 با سیاست25 قابل پیشبینی25 کوته نگر25 سلطه گر25
6 اصولگرا24 اهل کار تیمی24 عاطفی24 سختگیر24
6 قاعده مند23 متین23 خود نمایی23 تهاجمی23
6 مبادی آداب22 تملک گرا22 خوش بین22 ریسک پذیر22
6 محتاط21 رضایت از خود21 تاثیرگذار21 ماجراجو21
5 خویشتن دار20 کم تحرک20 خوش مشرب20 قاطع20
5 استانداردهای بالا19 آرام19 اجتماعی19 کنجکاو19
5 تحلیلگر18 غیر نمایشی18 سخاوتمند18 با اعتماد به نفس18
5 حساس17 دور اندیشی17 آماده به کار17 اهل رقابت17
4 خردمند16 خوش طینت16 جذاب16 چابک16
4 متمرکز15 با ثبات15 با اعتماد به نفس15 متکی به خود15
4 بی قید و بند14 در دسترس14 متقاعد کننده14 ریسک پذیر حساب شده14
4 حق به جانب13 خوش برخورد13 مراعات کننده13 منتقد از خود13
3 خود رای12 هوشیار12 باریک بین12 بی تکلف12
3 با پشتکار11 حریص11 بازتاب دهنده11 خود کم بینی11
3 مستقل10 منتقد10 واقع نگر10 واقع نگر10
3 نفوذ ناپذیر9 ناراضی9 منطقی9 سنجش جوانب9
2 راسخ8 بیقرار و بی صبر8 تحت فرمان8 با حوصله8
2 سرسخت7 بی پروا7 عزلت طلب7 محافظه کار7
2 عملکرد میلی6 مضطرب6 شکاک6 صلح طلب6
2 سرکش و نافرمان5 تغییر گرا5 بدبین5 آسانگیر5
1 جسور4 عیب جو4 کم حرف4 آرام4
1 یک دنده و لجباز3 خودجوش3 درونگرا3 نامطمئن3
1 بی تدبیر2 کلافه از شرایط موجود2 گوشه گیر2 وابسته2
1 کنایه آمیز1 چابک1 محتاط1 فروتن1
الگوی عملکرد (IC) : آنها بسیار نگران این هستند که تاثیر مطلوبی روی دیگران بگذارند و از طرف دیگران پذیرفته شوند. آنها تمایل دارند که تصویر آگاهانه به نمایش گذارند و تلاش دارند که فعالانه دست آوردهای شان را به رسمیت بشناسند. آنها همیشه به بهترین شکل منظم هستند اما ممکن است خیلی استوار و پیگیر و دنبال کننده نباشند. اطلاعات درباره ی شغل شان برای شان بسیار حائز اهمیت است بنابراین ممکن است بسیار سوال کنند. بهترین عملکرد از این گروه شخصیتی زمانی دیده می شود که برنامه ای شامل جزئیات دارند. برای دستیابی به اوج انگیزه نیاز به امنیت، آزادی بیان، برقراری ارتباط با مردم و فرصت برای خلاق بودن نیاز دارند. همچنین آنها به اطلاعات، زمان برای فکر کردن قبل از فعال بودن در برنامه نیاز دارند. ممکن است برای پذیرفتن و ایفای نقش بی میل باشند تا زمانی که اعتماد به نفس کامل بیابند که شکست نخواهند خورد. اگر از این مهم مطمئن نباشند اقدام نخواهند کرد. این افراد به جزئیات توجه دارند و دوستانه هستند. دوست دارند همه چیز را دقیق طبق دستور از پیش تعیین شده انجام دهند. بیش از حد و بسیار با وجدانند. پس از  نشستن های طولانی نیاز به تحرک دارند.  این ها کار بلد و مولد هستند و با هر کسی می توانند کار کنند. می توانند بسیار حساس باشند به خصوص به هنگام انتقاد. آهسته تصمیم می گیرند چرا که برای جمع آوری داده ها و اطلاعات به زمان نیاز دارند تا جایی که مطمئن باشند تصمیم شان بهترین راه برای رفتن است به خصوص زمانی که می خواهند وارد پروژه ای جدید شوند. برای رسیدن به اوج انگیزه به محیطی با زیرساخت مشخص، قوانین روشن و روش معین، زمان لازم برای نظم بخشیدن، جمع آوری اطلاعات و تفکر و آزادی برای اتخاذ تصمیم و طرح برنامه ی خاص خود را دارند. همچنین نیاز به برقراری رابطه های اجتماعی دارند. یکی از نمودارهای تقریبا معمول است و شامل دو عامل که از برخی جهات متضاد هستند. در یک طرف اثرگذاری را داریم که عاملی برای شور و اشتیاق، لذت جویی و تکانش های برون گرایانه است و از سوی دیگر پذیرش و وظیفه شناسی را داریم که مربوط می شود به دقت، جزییات و تبعیت محتاطانه از قوانین. البته تفسیر این نمودار رفتاری این تضاد را خنثی می کند. تفاوت رویکردها در این دو عامل با این تفسیر برطرف می شد که به صورت معمول وقتی دو یا چند عامل در مدل دیسک، بالا هستند، هر یک نکات کلیدی دیگری را تقویت می کنند و ترکیبی واحد را برای شیوه رفتار فرد تشکیل می دهند. در این مورد دو عامل اثرگذاری و پذیرش به این صورت با یکدیگر ترکیب می شوند که عامل اثرگذاری در شرایط آرام، مطلوب و پذیرا هدایت رفتار را برعهده می گیرد و در محیط های ساختار یافته و رسمی عامل دیگر (وظیفه شناسی- پذیرش) پا پیش می گذارد.
• ارتباط با دیگران : روش ارتباط این تیپ نموداری با دیگران وابسته به موقعیت است. در جمع های دوستانه قابلیت اطمینان و ارایه رفتار برون گرا را دارد. در محیط رسمی کار یا محیط پر فشار و تنش مانند مصاحبه استخدامی به عکس این اطمینان به راحتی محو می شود و فرد به دامان پذیرش- وظیفه شناسی می غلتد.
• توانایی های عمومی : در بحث توانمندی ها هم این تیپ ترکیبی از توانمندی های عمومی I بالا و C بالا است، البته همان گونه که اشاره شد همه توانمندی ها در زمان واحد بروز نمی یابند. برهمین اساس مدیری که رفتار با ثبات از چنین فردی را می خواهد، می بایست محیط کار را به نحوی برای او سازماندهی کند تا پاسخ ثبات گرایی را هم دریافت کند و الا پاسخ های رفتاری برحسب موقعیت تغییر خواهند کرد. در اغلب موارد چنین نمودارهایی عامل I ، کمی بالاتر از عامل C است و فرد هم به صورت معمول با معیارهای I عمل می کند و از خود مطمئن و ارتباطی است و بخش رفتارهای C کم تر دیده می شود.
• عوامل انگیزشی : انگیزش این افراد یکی از پیچیده ترین موارد است به این معنی که براساس عامل I، به توجه و تایید دیگران علاقه دارند ولی به دلیل C بالا این علاقه را در همه جا نشان نمی دهند و در عوض ظریف و با احتیاط می مانند. البته به همین ترتیب هم از C بالاهای خالص تمیز داده می شوند که زمانی تحت نیاز به شرح وضعیت دقیق از سمت و انتظارات قرار می گیرند که واقعا لازم باشد چنین عمل کنند. ( • صفات فرعی : دوستانه بودن، شور و اشتیاق، همکاری کنندگی، حساسیت)

ویژگی های تیپ شخصیتی D (تمرکز بر روی شکل دهی محیط با غلبه بر مخالفان، به منظور رسیدن به نتایج دلخواه) (1) خود محور و مطمئن به خود و علاقه مند به کسب قدرت هستند. (2) خطر پذیر، پر جرات، اهل رقابت و ماجراجو هستند. (3) در اسرع وقت تصمیم می گیرند و علاقه دارند سریع به نتیجه برسند. (4) توانایی فعال کردن و به حرکت انداختن کارها و افراد را دارند. (5) توانایی مدیریت مشکلات و حل آنها را دارند. (6) علاقه دارند در محیطی باشند که در آن اقتدار و اختیار داشته باشند و صراحت حاکم باشد و فعالیت های متنوع و جدید زیادی باشد. :: نشانه های رفتاری اشخاص تیپ D (1) سعی میکند کنترل را به دست بگیرد، همه جا و هر کجا که ببیند امکانی هست (2) از اینکه حرف و اقدامات دیگران را قطع کند، ملاحظه و ابائی ندارد، (3) بی قرار و ناشکیباست، نتیجه را همان لحظه میخواهد، (4) نظر میدهد، به افراد اشاره میکند.

ویژگی های تیپ شخصیتی I : (1) شاد، سرزنده، دوست داشتنی، اجتماعی، بخشنده، باوقار و معاشرتی هستند. (2) حسن نیت دارند و تاثیرات مطلوبی روی سایرین می گذارند. (3) به افراد و شرایط نگاه خوشبینانه دارند (4) مشارکت خوبی در گروه دارند (5) علاقه مند به محیطی هستند که در آن آزادی بیان وجود داشته باشد، ارتباطات مردمی باشد و فرصت برای بیان پیشنهادات وجود داشته باشد ترغیب کننده (تاثیرگذار) (I) تاکید برشکل دهی محیط با تاثیرگذاشتن روی دیگران ومتقاعد کردن آنها :: نشانه های رفتاری اشخاص تیپ I (1) بسیار شوق آفرین هستند، کاری را که توضیح میدهند، شما دلتان میخواهد که انجام دهید، (2) دوست مسلک هستند و زود صمیمی میشوند، (3) دائم با دستشان صحبت میکنند و دستهایشان را تکان میدهند، (4) داستان و خاطره تعریف میکنند.

ویژگی های تیپ شخصیتی S : (1) آرام، صبور، راحت و تودار هستند. (2) وفادار، خوش برخورد و خونگرم هستند. (3) کارها را به صورت مداوم و قابل پیش بینی جلو می برند. (4) شنونده ای خوب هستند (5) با افراد هیجان زده به خوبی کنار می آیند (6) محیط کاری هماهنگ و با ثباتی را به وجود می آورند (7) علاقه مند به محیط کاری هستند که در آن شرایط موجود حفظ شود و روال قابل پیش بینی حاکم باشد و برخورد و درگیری کمی وجود داشته باشد. ثبات گرا (S)( تمرکز روی همکاری با دیگران در محیط فعلی به منظور انجام وظایف). نشانه های رفتاری اشخاص تیپ S :: (1) خوب گوش میدهند، (2) آرام و مهربان هستند، (3) در برابر تغییر مقاومت نشان میدهند، (4) پرخاشگر نیستند

ویژگی های تیپ شخصیتی C (1) حقیقت جو، کمال گرا، تحلیل گر، نظام مند و دقیق هستند. (2) به دستورالعمل ها و استانداردها پایبند هستند (3) بر جزئیات کلیدی تمرکز دارند (4) با مردم سیاست مدارانه رفتار می کنند (5) در برخوردها و درگیری ها هوشمندانه و غیرمستقیم عمل می کنند. (6) کنترل می کنند که کارها دقیق انجام شود (7) علاقه مند به محیطی هستند که جو جدی و فعالی داشته باشد و دقت و کیفیت اهمیت داشته باشد و فرصت هایی برای نشان دادن مهارت ها وجود داشته باشد و فرصت برای پرسیدن چرا ها فراهم گردد. وظیفه گرا (C): تأکید روی وجدان و وظیفه شناسی در کار در محیط موجود، به منظور تضمین کیفیت و دقت کار نشانه های رفتاری اشخاص تیپ C :: (1) همه چیز را با یادداشت منعکس میکنند، (2) دقیق هستند، زیاد، (3) در بیان احساساتشان، محتاط هستند، (4) برای دریافت اطلاعات و جزئیات اقدام میکنند.

ترکیب های اصلی مدل DISC :: مدل اول: گروه D بسیار بالا (شخصیت توسعه دهنده) مدل دوم: گروه DI (شخصیت نتیجه گرا) مدل سوم: گروه DI بالا (شخصیت الهام بخش) مدل چهارم: گروه DC (شخصیت خلاق) مدل پنجم: گروه I بسیار بالا (شخصیت ارتقاء دهنده) مدل ششم: گروه ID (شخصیت متقاعد کننده) مدل هفتم: گروه IS (شخصیت مشاور) مدل هشتم: گروه IC (شخصیت ارزیاب) مدل نهم: گروه S بسیار بالا (شخصیت متخصص) مدل دهم: گروه SD (شخصیت پیش برنده) مدل یازدهم: گروه SI (شخصیت نماینده) مدل دوازدهم: گروه SCD (شخصیت جستجوگر) مدل سیزدهم: گروه C بسیار بالا (شخصیت متفکر هدفمند) مدل چهاردهم: گروه CS (شخصیت کمالگرا) مدل پانزدهم: گروه CIS (شخصیت متبحر)


https://www.discprofiles4u.com/pages/DiSC-Classic-Facilitator-Reports.html

http://www.afava.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-disc/


سوالهای پرسشنامه در ادامه آمده است:


1)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

معتمد، علاقه‌منداهل مدارا، محترمشجاع، ماجراجوسازگار، پیرو

2).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

معتمد، علاقه‌منداهل مدارا، محترمشجاع، ماجراجوسازگار، پیرو

3)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

با محبت، مهربانملایم، سازگارمصمم، نتیجه‌گراراضی، خشنود

4).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

با محبت، مهربانملایم، سازگارمصمم، نتیجه‌گراراضی، خشنود

5)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

نوآور، آرمانیمحافظه کار، محتاطاجتماعی، خوش مشرباصلاح طلب، اهل مذاکره

6).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

نوآور، آرمانیمحافظه کار، محتاطاجتماعی، خوش مشرباصلاح طلب، اهل مذاکره

7)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

بی‌پروا، مستقلمحافظه کار، محتاطبیخیال، سر به هوامهربان، صمیمی

8).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

بی‌پروا، مستقلمحافظه کار، محتاطبیخیال، سر به هوامهربان، صمیمی

9)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

دقیق، صریحمتمرکز، هدفمندعلاقه‌مند به کار گروهی، تابعمشوق دیگران، انگیزاننده

10).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

دقیق، صریحمتمرکز، هدفمندعلاقه‌مند به کار گروهی، تابعمشوق دیگران، انگیزاننده

11)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

با وجدان، برنامه‌ریزترقی‌خواهمتهور، بی‌پرواقابل اعتماد، شنونده خوب

12).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

با وجدان، برنامه‌ریزترقی‌خواهمتهور، بی‌پرواقابل اعتماد، شنونده خوب

13)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

حساس، ناامیدرد هرگونه مخالفت، حق به جانباز خود راضی، مخفی کردن احساساتپیش بردن حرف خود، خواهان دیده شدن

14).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

حساس، ناامیدرد هرگونه مخالفت، حق به جانباز خود راضی، مخفی کردن احساساتپیش بردن حرف خود، خواهان دیده شدن

15)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

قوانین خسته‌تان می‌کند، سلحشورقوانین را به چالش می‌کشید، شجاعقوانین حس امنیت می‌دهد، قانونمندقوانین حس عدالت می‌دهد، عادل

16).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

قوانین خسته‌تان می‌کند، سلحشورقوانین را به چالش می‌کشید، شجاعقوانین حس امنیت می‌دهد، قانونمندقوانین حس عدالت می‌دهد، عادل

17)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

به دنبال تعادل، آرامپر حرف، جذابمنظم، قانونمندبی پروا، با روحیه بالا

18).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

به دنبال تعادل، آرامپر حرف، جذابمنظم، قانونمندبی پروا، با روحیه بالا

19)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

پاداش در مقابل دستاورد را دوست داریداز گردهمایی اجتماعی لذت میبریدادامه تحصیل را مهم میدانیددر معرض خطر بودن بیزارید

20).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

پاداش در مقابل دستاورد را دوست داریداز گردهمایی اجتماعی لذت میبریدادامه تحصیل را مهم میدانیددر معرض خطر بودن بیزارید

21)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

نظام‌مند، مدیریت زمان خوبمضطرب، شتابزدهقابل اتکا، پشتکاراحساسی، عجول

22).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

نظام‌مند، مدیریت زمان خوبمضطرب، شتابزدهقابل اتکا، پشتکاراحساسی، عجول

23)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

محتاط، محاسبه گرثابت قدم، دقیق در جزئیاتاجتماعی، مشتاقمسئولیت پذیر، صریح

24).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

محتاط، محاسبه گرثابت قدم، دقیق در جزئیاتاجتماعی، مشتاقمسئولیت پذیر، صریح

25)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

درگیر نکردن احساسات، محتاطغیر منطقی، تعهد غیر عملیاز خود راضی، مقاوم در برابر تغییررک و بی‌ملاحظه، آمرانه

26).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

درگیر نکردن احساسات، محتاطغیر منطقی، تعهد غیر عملیاز خود راضی، مقاوم در برابر تغییررک و بی‌ملاحظه، آمرانه

27)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

هیجانی، شادحامی، مدافعروش‌مند، دقیقرقابتی، استدلالی

28).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

هیجانی، شادحامی، مدافعروش‌مند، دقیقرقابتی، استدلالی

29)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

تحلیلگر خوبشنونده خوبمشوق خوبنماینده خوب

30).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

تحلیلگر خوبشنونده خوبمشوق خوبنماینده خوب

31)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

دنبال حقایق هستیددنبال پیروی هستیددنبال رهبری هستیددنبال متقاعد کردن هستید

32).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

دنبال حقایق هستیددنبال پیروی هستیددنبال رهبری هستیددنبال متقاعد کردن هستید

33)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

قدرتمند، سختکوشخوشبین، جذابهمکاری با دیگران، کمک کنندهخیلی دقیق، صریح

34).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

قدرتمند، سختکوشخوشبین، جذابهمکاری با دیگران، کمک کنندهخیلی دقیق، صریح

35)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

وفادار، متفکرچالشی، پیشگامتحلیلگر، با نزاکتمحبوب، متقاعد کننده

36).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

وفادار، متفکرچالشی، پیشگامتحلیلگر، با نزاکتمحبوب، متقاعد کننده

37)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

صبور، عجله نکردن برای خرید چیزیقاطع، تصمیم سریع برای خریدخودخواه، هزینه کردن برای خواسته‌هاخویشتن دار

38).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

صبور، عجله نکردن برای خرید چیزیقاطع، تصمیم سریع برای خریدخودخواه، هزینه کردن برای خواسته‌هاخویشتن دار

39)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

سازگار، دوستانهپرتحرک، سرزندهنترس، شجاعمنظم، تطبیق‌پذیر

40).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

سازگار، دوستانهپرتحرک، سرزندهنترس، شجاعمنظم، تطبیق‌پذیر

41)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

سفت و سخت، کمالگراپرهیز از یکنواختی و کارهای تکراریدوستار تغییر، اقدام برای تغییرخوش مشرب، رفتار محبت آمیز

42).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

سفت و سخت، کمالگراپرهیز از یکنواختی و کارهای تکراریدوستار تغییر، اقدام برای تغییرخوش مشرب، رفتار محبت آمیز

43)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

موثر، تاثیرگذاراز توجه و فرصتهای جدید لذت می‌بریداجتناب از درگیری، آراماصولی و دیپلماتیک

44).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

موثر، تاثیرگذاراز توجه و فرصتهای جدید لذت می‌بریداجتناب از درگیری، آراماصولی و دیپلماتیک

45)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

عجول، هیجانیحسابگرمدعی، سلطه‌گرغیر تهاجمی، قابل پیش بینی

46).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

عجول، هیجانیحسابگرمدعی، سلطه‌گرغیر تهاجمی، قابل پیش بینی

47)..از بین گزینه‌های زیر کدام یک «بیش ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده بهتری از رفتار شما است؟

خلاق، منحصربه‌فردبرنامه ریزی برای نتیجه، نتیجه‌گراقابل اعتماد، معتبربا استانداردهای بالا، معیارگرا

48).از بین گزینه‌های زیر کدام یک «کم ترین» همخوانی را با شما دارد و توصیف کننده ضعیف‌تری از رفتار شما است؟

خلاق، منحصربه‌فردبرنامه ریزی برای نتیجه، نتیجه‌گراقابل اعتماد، معتبربا استانداردهای بالا، معیارگرا