صفحه اصلی


هوش اجتماعی از توانایی تحصیلی متمایز است و همان چیزی است که افراد‌ را واد‌ار می‎کند‌ که د‌ر عرصه زند‌گی به خوبی عمل کنند‌. از سال 1920 تا 1990 پژوهش درزمینه هوش اجتماعی، دستخوش تحول بوده است و دیدگاه های مختلفی به وجود آمده اند که هوش اجتماعی را به عنوان توانایی ارتباط با دیگران، دانش میان فردی، توانایی قضاوت درست درباره احساسات، خلق ها و انگیزه های دیگران، عملکرد اجتماعی موثر و مهارت رمزگشایی نمادهای غیر کلامی تعریف کرده اند. به نظر می رسد آنهایی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند، بدلیل مشکلات ارتباطی و عدم سازگاری که ناشی از همان ضعف مهارتهای هیجانی است در مهارتهای اجتماعی یا به عبارت بهتر در هوش اجتماعی، با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. از طرفی هوش اجتماعی عبارت است از توانایی بکارگیری مهارتهای ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و هم دلی با دیگران با روش هایی می توان هوش اجتماعی را تقویت کرد: 1- هماهنگی حرکات بدنی با گفتار 2- افزایش معاشرت و ارتباط خود با دیگران 3- آموزش اولیه در خانواده 4- ارتباط و تبادل افکار و اطلاعات 5- نهادینه کردن آموزش هوش اجتماعی در مدرسه و جامعه 6- تقویت هنرِ شنونده بودن (گوش کردن به حرف­های طرف مقابل) 7- برخورد با هر فرد به آن صورتی که هست و استحقاق دارد 8- ارزش قایل شدن برای سخنان افراد مقابل 9- استفاده از کلمات زیبا، سنجیده و به موقع. گاردنر و همکاران معتقدند هرکس چهار خصوصیت را داشته باشد، صاحب هوش بین فردی است:1- سازماندهی گروه، 2-مذاکره برای حل مسائل،3- روابط شخصی، 4-تجزیه و تحلیل اجتماعی.
2019-09-06

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

(soci_info_proc:پردازش اطلاعات اجتماعی) پردازش اطلاعات اجتماعی؛ یعنی توانایی برای درک و فهم وپیش بینی رفتار و احساسات دیگران. پردازش اطلاعات راهی برای پیوند منفعلانه با ارتباط است. افرادی که اطلاعات را صرفاً پردازش می کنند، فعالانه در پی آن نمی گردند، امـا وقتی با آن مواجه شدند آن را به کار می گیرند، حتی اگر این مواجهه تصادفی باشد.

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

(soci_skill:مهارت های اجتماعی) مهارت های اجتماعی؛ کارآیی مهارت های اجتماعی به توانایی فرد جهت نفوذ بر هیجانات فرد دیگر بستگی دارد. اگر نتوانیم هیجانات ناگهانی خود را کنترل کرده و فاقد همدردی باشیم، شانس کمی وجود دارد که بتوانیم در روابط خود، کارآمد ومفید عمل نماییم. مهارت های اجتماعی بر مدیریت روابط، نفوذ ارتباطات، مدیریت تعارض، رهبری، تغییرات مرزهای ساختاری، همکاری گروهی و تشریک مساعی تأثیر بسزایی دارد

HTML5 canvas tag is unsupported in your browse

(soci_awar:آگاهی های اجتماعی) آگاهی اجتماعی؛ درک مناسب از نگرانی ها و احساسات سایرین از ارکان موفقیت در فعالیت های اجتماعی است. حساسیت به دیگران برای کسب عملکرد شغلی برتر، بسیار حیاتی است. پزشکانی که به هیجانات و روحیات بیماران خود حساس هستند، موفق ترند. توانایی شناخت نیاز های دیگران، جزو ویژگی های مدیران موفق و تیم های توسعه محصول می باشد. سطح آگاهی اجتماعی، توانایی شناسایی نگرانی ها ونیاز های اغلب ناگفته مشتریان اعم از موکل، کارمند و غیره و سپس هماهنک کردن آن نیاز ها و نگرانی ها با خدمات، محصول ونحوه تامین نیاز ها در صلاحیت خدمات دهی به مشتریان خود نقش کلیدی دارد. در این استراتژی، همدردی از جمله زمینه هایی می باشد. که عاملان قدرتمند را از عاملین عادی و متوسط تمیز می دهد

هوش اجتماعی از توانایی تحصیلی متمایز است و همان چیزی است که افراد‌ را واد‌ار می‎کند‌ که د‌ر عرصه زند‌گی به خوبی عمل کنند‌. از سال 1920 تا 1990 پژوهش درزمینه هوش اجتماعی، دستخوش تحول بوده است و دیدگاه های مختلفی به وجود آمده اند که هوش اجتماعی را به عنوان توانایی ارتباط با دیگران، دانش میان فردی، توانایی قضاوت درست درباره احساسات، خلق ها و انگیزه های دیگران، عملکرد اجتماعی موثر و مهارت رمزگشایی نمادهای غیر کلامی تعریف کرده اند. به نظر می رسد آنهایی که از هوش هیجانی پایینی برخوردارند، بدلیل مشکلات ارتباطی و عدم سازگاری که ناشی از همان ضعف مهارتهای هیجانی است در مهارتهای اجتماعی یا به عبارت بهتر در هوش اجتماعی، با مشکلات بیشتری روبرو می شوند. از طرفی هوش اجتماعی عبارت است از توانایی بکارگیری مهارتهای ارتباطی، روابط دوستانه با دیگران، رفتارهای اجتماعی و هم دلی با دیگران با روش هایی می توان هوش اجتماعی را تقویت کرد: 1- هماهنگی حرکات بدنی با گفتار 2- افزایش معاشرت و ارتباط خود با دیگران 3- آموزش اولیه در خانواده 4- ارتباط و تبادل افکار و اطلاعات 5- نهادینه کردن آموزش هوش اجتماعی در مدرسه و جامعه 6- تقویت هنرِ شنونده بودن (گوش کردن به حرف­های طرف مقابل) 7- برخورد با هر فرد به آن صورتی که هست و استحقاق دارد 8- ارزش قایل شدن برای سخنان افراد مقابل 9- استفاده از کلمات زیبا، سنجیده و به موقع. گاردنر و همکاران معتقدند هرکس چهار خصوصیت را داشته باشد، صاحب هوش بین فردی است:1- سازماندهی گروه، 2-مذاکره برای حل مسائل،3- روابط شخصی، 4-تجزیه و تحلیل اجتماعی.


http://jinev.iaut.ac.ir/article_521965.html


1).من می توانم رفتار افراد دیگر را پیش بینی کنم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

2).من می دانم اقداماتم چگونه بر احساسات دیگران تاثیر می گذارد.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

3).من احساسات دیگران را درک می‌کنم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

4).من آرزوهای دیگران را درک می‌کنم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

5).من غالباٌ درک می کنم دیگران درحال تلاش برای انجام چه کاری هستند، بدون اینکه به آنها چیزی بگویم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

6).من می توانم پیش بینی کنم که دیگران نسبت به رفتار من ، چه عکس العملی نشان خواهند داد.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

7).من اغلب درک می کنم منظور افراد از جملاتی که می گویند چیست.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

8).من غالباٌ در مورد افراد جدیدی که انها را نمی‌شناسم ، احساس عدم اطمینان نمی‌کنم

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

9).من به آسانی خودم را با موقعیت های اجتماعی همساز می‌کنم

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

10).من به آسانی به موقعیت‌ها وجلسات جدید برای اولین بار وارد می‌شوم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

11).من به سهولت با سایر افراد همراه می‌شوم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

12).زمان زیادی طول نمی‌کشد که افراد را به خوبی بشناسم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

13).من به آسانی با افراد جدید سازگاری پیدا می کنم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

14).من معمولا موضوعات خوبی را برای مطرح کردن و گفتگو دارم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

15).درک انتخاب‌های دیگران برای من آسان است.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

16).افراد با کار‌هایی که می کنند، مرا شگفت زده می‌کنند.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

17).من می توانم علت عصبی شدن افراد، هنگامی که با من هستند را تشریح کنند.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

18).به نظرم می‌رسد هنگامی که به افراد می گویم در مورد چه چیزهایی فکر می‌کنم، از من عصبانی و خشمگین می شوند.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

19).افراد قابل پیش بینی هستند.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

20).اگر فردی را ناراحت کنم، ناراحتی ایجاد شده در او را درک می‌کنم.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم

21).عکس العمل دیگران نسبت به آنچه انجام می‌دهم، من را متعجب می کند.

کاملا مخالفممخالفمنه موافقم نه مخالفموافقمکاملا موافقم