0%
به سوالات زیر که مربوط به روزهای قرنطینه خانگی در مبازه با ویروس کرونا است پاسخ دهید.

  1).نقش شما در خانواده:
 • پدر
 • مادر
 • دختر خانواده
 • پسر خانواده
  2).تعداد اعضای خانواده:
 • 1 نفر
 • 2 نفر
 • 3 نفر
 • 4 نفر
 • 5 نفر یا بیشتر
  3).ساعت خواب والدین در این ایام
 • حدود 10شب
 • 11تا 12 شب
 • حدود 1 بامداد
 • حدود 2 بامداد
 • حدود 3و4 بامداد
 • تاصبح بیدار،روز خواب
  4).ساعت خواب فرزندان در این ایام
 • حدود 10شب
 • 11تا 12 شب
 • حدود 1 بامداد
 • حدود 2 بامداد
 • حدود 3و4 بامداد
 • تاصبح بیدار،روز خواب
  5).سرگرمی اصلی والدین
 • تماشای تلویزیون
 • گوشی همراه
 • کنارهم بودن و صحبت
 • کار و مطالعه
 • بازیها وسرگرمیهای خانوادگی
 • سایر
  6).سرگرمی اصلی فرزندان
 • تماشای تلویزیون
 • گوشی همراه
 • کنارهم بودن و صحبت
 • کار و مطالعه
 • بازیها وسرگرمیهای خانوادگی
 • سایر
  7).ساعت صرف صبحانه (در این ایام )
 • 7تا 8 صبح
 • حدود 9 تا 10 صبح
 • حدود 11 تا 12
 • حدود 1 تا 2 بعدازظهر
 • بعد از 2 بعدازظهر
  8).ساعت صرف شام (در این ایام )
 • 7تا 8 شب
 • حدود 9 تا 10 شب
 • حدود 11 تا 12
 • حدود 1 تا 2 بامداد  
 • بعد از 2 بامداد
  9).کیفیت رابطه والدین و فرزندان در خانواده شما (در این ایام)
 • بهتر شده است
 • بدتر شده است
 • مثل قبل است
  10).در مدت قرنطینه خانگی چقدر باهمدیگر بیرون رفته اید؟
 • اصلا
 • یکی دوبار
 • گهگاهی می رویم
 • هر وقت بخواهیم می رویم
  11).میزان مطالعه فرزندان
 • ندارند
 • حدود 1 ساعت
 • حدود 2ساعت
 • 3تا4ساعت
 • 5ساعت و بیشتر
  12).میزان استفاده از گوشی همراه یا اینترنت والدین
 • ندارند
 • حدود 1 ساعت
 • حدود 2ساعت
 • 3تا4ساعت
 • 5تا 6 ساعت
 • بطور مداوم
  13).میزان استفاده از گوشی همراه یا اینترنت فرزندان (غیر از موارد درسی)
 • ندارند
 • حدود 1 ساعت
 • حدود 2ساعت
 • 3تا4ساعت
 • 5تا 6 ساعت
 • بطور مداوم
  14).برای مدیریت بهتر رابطه خود با اعضای خانواده در این ایام نیاز به راهنمایی و مشورت دارم؟
 • بله
 • تاحدودی
 • خیر
  15).مقطع تحصیلی
 • زیر دیپلم
 • دیپلم
 • فوق دیپلم
 • لیسانس
 • فوق لیسانس
 • دکتری
  16).در کدام منطقه از کشور زندگی می کنید؟
 • پایتخت
 • شمال شرق
 • شرق
 • جنوب شرق
 • جنوب
 • جنوب غرب
 • غرب
 • شمال غرب
 • شمال
 • بخش مرکز
  17).میزان نگرانی شما در مورد ویروس کرونا چقدر است؟
 • بسیار زیاد
 • زیاد
 • معمولی
 • کم
 • بسیار کم