پرخاشگری BPAQ این مقیاس چهار گونه رفتارهای پرخاشگرانه یعنی پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی و خشم و کینه را ارزیابی می کند. این پرسشنامه برای افراد ۱۱ تا ۲۱ سال ساخته شده است.

این مقیاس چهار گونه رفتارهای پرخاشگرانه یعنی پرخاشگری بدنی، پرخاشگری کلامی و خشم و کینه را ارزیابی می کند. این پرسشنامه برای افراد ۱۱ تا ۲۱ سال ساخته شده است.

پرسش نامه BPAQ بعنوان تست پرخاشگری یک تست خود آزمایی است که به شما می گوید، درمقام یک فرد خشمگین و پرخاشگر چه رتبه ای دارید. به طور کلی میزان خصومت، عصبانیت و یا خشونت خلق و خوی شما در این پرسشنامه مورد سنجش قرار می گیرد. BPAQ یک پرسش نامه بسیار ساده است که در سال ۱۹۹۲ توسط استادان روانشناسی، آرنولد بوس و مارک پری در دانشگاه تگزاس به ثبت رسید. بر اساس تحقیقات انجام شده در سال ۲۰۰۵ سطح بالای پرخاشگری مربوط به عزت نفس پایین، رفتارهای ضد اجتماعی و بزهکاری می باشد. پس با آگاهی از میزان سطح تهاجمی بودن خود و اطرافیان نزدیک‌تان ممکن است بتوانید سایر ویژگی های منفی را راحت تر شناسایی کنید. (باس و پری[17]، 1992):این مقیاس 29 سؤال دارد و چهار عامل پرخاشگری بدنی (گویه‌های شماره 2، 5، 8، 11، 13، 16، 22، 25 و 29)، پرخاشگری کلامی (گویه‌های شماره 4، 6، 14، 21 و 27)، خشم (گویه‌های شماره 1، 9، 12، 18، 19، 23 و 28) و خصومت (گویه‌های شماره 3، 7، 10، 15، 17، 20، 24 و 26) را ارزیابی می‌کند. آزمودنی‌ها به هر یک از عبارات در یک طیف 5 درجه‌ای از «کاملاً شبیه من است» (5)، «تاحدودی شبیه من است» (4)، «نه شبیه من است نه شبیه من نیست» (3)، «تاحدودی شبیه من نیست» (2)، «اصلاً شبیه من نیست» (1) پاسخ می‌دهند. دو عبارت 9 و 16 به‌طور معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. با توجه به رابطه‌ی سبک‌های مقابله و مهارت‌های اجتماعی با پرخاشگری، می‌توان با آموزش افراد جهت برخورد مناسب با مشکلات و فشارهای روانی و همچنین استفاده از راهبردهای مناسب از میزان آشفتگی‌ها، استرس و در نتیجه پرخاشگری کاست و کمک مؤثری را در بهبود وضعیت سلامت روانی دانش‌آموزان ناشنوا به عمل آورد. بنابراین لازم است اجرای برنامه آموزش مهارت‌های اجتماعی توسط مربیان در مدارس استثنایی مورد توجه قرار گیرد

جهت دانلود رایگان پرسشنامه پرخاشگری اینجا کلیک کنید.