یکی از آزمونهای پرکاربرد درکار مشاوره و درمان پرسشنامه MMPI است. سنجش اختلال شخصیت با استفاده از این آزمون جنبه های متنوعی از شخصیت را ارزیابی می کند.

برای ارزیابی شخصیت لازم است:

۱.نمودار کلی فرد یا نیمرخ آزمون ترسیم شود

۲. مقیاس ها به صورت تکی بررسی شود و در صورتی که عدد آن خارج از میزان هنجار باشد، به مشاور اطلاع داده شود تا توجه ویژه ای به آن مقیاس داشته باشد

۳. به ویژه در آزمون MMPI یکی از نکات مهم تفسیر بر اساس کدهای دوگانه و سه گانه و حتی چهارتایی مقیاس ها است.

در فایل نمونه زیر تمام موارد گفته شده آمده است و نمونه ای از تفسیر این آزمون آمده است.

 

برای دانلود فایل نمونه تفسیر آزمون MMPI‌ در قالب فایل PDF کلیک کنید

برای اجرای آنلاین پرسشنامه چند وجهی شخصیتی مینه سوتا کلیک کنید